นิคมอุตสาหกรรมสีเขียวแห่งเดียวของกรุงเทพ

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี หรือ เจมโมโพลิส ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 โดยนายบุญยง อัศรัสกร โดยมีจุดเริ่มต้นที่จะจัดทำศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย จากความสำเร็จของโครงการทำให้มีผู้ประกอบการ ในกิจการอัญมณีและเครื่องประดับจำนวนกว่า 145 บริษัท แรงงานกว่า 20,000 คน

ต่อมาในปี 2551 ด้วยการสนับสนุนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการ gemopolis free zone ซึ่งเป็น free zone แห่งแรกและแห่งเดียวในกรุงเทพ ที่สามารถประกอบกิจการได้หลากหลาย ได้แก่ กิจการอัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกา ไอที โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เลนส์ แว่นตา เครื่องเขียน กีฬา ของเด็กเล่น โดยปราศจากภาระภาษี จึงเป็นเสมือน free port แห่งเดียวในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 8 นาที

เจมโมโพลิส มีแผนจะพัฒนาที่ดินส่วนที่เหลือ เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และการเจริญเติบโตของชุมชนรอบโครงการและสนามบินสุวรรณภูมิ โดยจัดให้มีโครงการทั้งด้านการค้า การบริการ โดย การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริการ ในที่ดินส่วนที่เหลือประมาณ 600 ไร่ อาทิ กิจการโรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์สุขภาพ ศูนย์บันเทิง เป็นต้น โดยยินดีต้อนรับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศจากทั่วโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up