เกี่ยวกับย่านเจมโมโปลิส

เจมโมโพลิส เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่รองรับกิจการที่ปราศจากมลภาวะ อาทิเช่น อัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกา เลนส์ แว่นตา อุปกรณ์การแพทย์ โทรคมนาคม ไอที คอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ของเด็กเล่น

Gemopolis is a designated area in less polluted industrial zone for gems, jewelry, watches, lens, eye glasses, spectacles, medical equipments, telecommunication accessories, IT , computers, electric & electronic accessories, sport equipments, stationery & toys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up