เจมโมโปลิส: ชีวิตน่าอยู่

ใช้ชวิตในย่านนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวของกรุงเทพ

เว็บร้านค้าต่างๆเจมโมโปลิส: ชีวิตน่าอยู่

เกี่ยวกับย่านเจมโมโปลิส

เจมโมโพลิส เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่รองรับกิจการที่ปราศจากมลภาวะ อาทิเช่น อัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกา เลนส์ แว่นตา อุปกรณ์การแพทย์ โทรคมนาคม ไอที คอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ของเด็กเล่น

Gemopolis is a designated area in less polluted industrial zone for gems, jewelry, watches, lens, eye glasses, spectacles, medical equipments, telecommunication accessories, IT , computers, electric & electronic accessories, sport equipments, stationery & toys.

What's New?

มีอะไรใหม่บ้าง?

คุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี หรือ GEMOPOLIS INDUSTRIAL ESTATE เป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย (กนอ.) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2533 โดยนายบุญยง อัศรัสกร ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) โดยมีจุดเริ่มต้นในการจัดทำศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพมาตราฐานระดับสากลในประเทศไทย จากความสำเร็จของโครงการทำให้มีผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมากกว่า 150 บริษัท มีแรงงานกว่า 20,000 คน ในนิคมฯ อัญธานี นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี  GEMOPOLIS มีการพัฒนาและยกระดับด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการกำกับดูแลContinue readingคุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

นิคมอุตสาหกรรมสีเขียวแห่งเดียวของกรุงเทพ

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี หรือ เจมโมโพลิส ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 โดยนายบุญยง อัศรัสกร โดยมีจุดเริ่มต้นที่จะจัดทำศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย จากความสำเร็จของโครงการทำให้มีผู้ประกอบการ ในกิจการอัญมณีและเครื่องประดับจำนวนกว่า 145 บริษัท แรงงานกว่า 20,000 คน ต่อมาในปี 2551 ด้วยการสนับสนุนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการ gemopolis free zone ซึ่งเป็น free zone แห่งแรกและแห่งเดียวในกรุงเทพ ที่สามารถประกอบกิจการได้หลากหลาย ได้แก่ กิจการอัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกาContinue readingนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวแห่งเดียวของกรุงเทพ

Scroll UpScroll Up